Ассоциация "Укргидроэнерго"
Общественная организация "Ассоциация Укргидроэнерго"
e-mail: postmaster@ukrhydroenergo.org
Новости
Общая информация
Цели и задачи
Организационная структура
Члены Ассоциации
Контакты
 
НОВОСТИ от 16.05.05
 

   <<  Назад

Рішення
учасників Круглих столів на тему:
«Програма розвитку гідроенергетики України
на період до 2030 року» та «Проблеми
розвитку малої гідроенергетики і напрямки їх вирішення».

За ініціативою підкомітету Верховної Ради України з питань електроенергетики, науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України і Асоціації „Укргідроенерго” 16 травня 2005 року були проведені Круглі столи з проблем і перспектив розвитку гідроенергетики України на період до 2030 року та проблемних питань малої гідроенергетики і напрямків їх вирішення. У засіданні прийняли участь народні депутати України, представники органів законодавчої та виконавчої влади, міністерств і відомств, енергетичних компаній, підприємств і організацій, проектних інститутів, наукових закладів НАНУ і вузів, науково-технічної громадськості. Підсумовуючи обговорення проблем та перспектив розвитку гідроенергетики України в т. ч. і малої гідроенергетики, учасники засідань Круглих столів відмітили наступне:

 • проблеми енергетики України в значній мірі пов’язані з неефективною структурою енергосистеми, яка характерізується нестачею маневрових потужностей ;
 • в світовій практиці експлуатації енергетичних систем прийнято вважати, що в структурі генеруючих потужностей доля ГЕС та ГАЕС повинна складати не менш як 15 %, а з погляду керованості до 20 %. В Європі відсоток потужностей ГЕС та ГАЕС в загальній структурі становить 22 %, а в Україні на сьогодні тільки 9%;
 • гідроенергетика є технологічно найбільш освоєним виробництвом електроенергії, що має гарантований поповнювальний енергоресурс. Такі особливості гідроенергетики як унікальні маневрові і мобільні можливості, відновлювальність, менший вплив на навколишне середовище, комплексність, низька собівартість виробництва електроенергії та інші, дають їй широкий спектр функціональної участі в роботі енергосистеми, у забезпеченні якості електроенергії, зниженні її паливної складової при максимально економічній ефективності.
 • за оцінками фахівців економічно-ефективний гідроенергетичний потенціал України складає біля 20 млрд.кВт.год. електроенергії, в тому числі малих річок – 3,75 млрд.кВт.год, використовується поки що лише потенціал в 10,8 млрд.кВт.год, в т.ч. 0,35 млрд.кВт.год електроенегії виробляється на малих річках.
 • з 16 лютого 2005 р. вступили в дію положення Кіотського протоколу до Рамковій Конвенції ООН з питань зміни клімату, ратифікованого Україною в 2004 р. Дія Протоколу сприятиме інтенсифікації розвитку гідроенергетики, в тому числі як альтернативи електростанціям, щорічно забруднюючим навколишнє середовище тонами викидів шкідливих речовин в атмосферу;
 • стримуючим фактором розвитку гідроенергетики є недосконала тарифна політика, податкове законодавство, відсутність стимулюючих факторів, що існують у розвинутих країнах, зокрема поняття “зеленого тарифу”, обгрунтованої плати за воду тощо.
 • в квітні 2005 р. спеціалістами ВАТ «Укргідроенерго» та ВАТ «Укргідропроект», які входять до Асоціації «Укргідроенерго», спільно з провідними фахівцями Інституту відновлювальної енергетики, Інституту електрозварювання ім. Е. О. Патона та Інституту проблем машинобудування НАН України уточнена нова редакція концептуальних положень розвитку гідроенергетики України на період до 2030 року, в т. ч. розвитку малої гідроенергетики;
 • Україна має достатній гідротехнічний потенціал для вирішення завдань Енергетичної стратегії до 2030 року щодо вводу маневрових потужностей.
 • в Україні діє доволі розвинена інфраструктура державних закладів, наукових та проектних інститутів, об’єднань та підприємств, які опікуються проблемами та питаннями експлуатації та розвитку гідроенергетики;
 • в 2002 р. створена громадська організація Асоціація «Укргідроенерго»;
 • в квітні 2004 року відбувся Круглий стіл та тему: «Малі ГЕС України: проблеми та перспективи відродження», за рішенням якого при Асоціації «Укргідроенерго» було створено міжвідомчу робочу групу по розробці концептуальних підходів у розвитку малої гідроенергетики, цією групою напрацьовані такі документи:
  - Аналіз стану малих ГЕС та перспективи розвитку малої гідроенергетики в Україні;
  - План заходів, спрямованих на стимулювання та розвиток малої гідроенергетики в Україні;
 • на основі документів міжвідомчої ініціативної групи спеціалістами Асоціації «Укргідроенерго» розроблена Концепція державної соціально-економічної програми розвитку малої гідроенергетики України.
За підсумками обговорення доповідей та матеріалів представлених Міжвідомчою робочою групою та Асоціацією «Укргідроенерго» учасники Круглих столів вирішили:

1. Гідроенергетика має розглядатися як приорітетний напрямок в системних заходах щодо введення нових і реконструкції діючих енергооб’єктів, з підвищенними маневрованими характеристиками, а також враховуючи, що реалізація ІІ-етапу реконструкції ГЕС і добудова ГАЕС є обов’язковими складовими концепції Євроінтеграції ОЕС України.

2. Підтримати ініциативу Асоціації «Укргідроенерго» та її членів ВАТ «Укргідроенерго», ВАТ «Укргідропроект», Інституту відновлювальної енергетики, Інституту електрозварювання ім. Е. О. Патона та Інституту проблем машинобудування НАН України про необхідність максимального використання економічно-ефективного потенціалу гідроенергетики в проекті «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» .

3. Звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням про внесення доповнень до «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» в частині розвитку гідроенергетики України стосовно малої гідроенергетики.

4. Затвердити «Аналіз стану малих ГЕС та перспективи розвитку малої гідроенергетики в Україні», представлений міжвідомчою робочою групою.

5. Відмітити, що рішення Круглого столу на тему: «Малі гідроелектростанції України: проблеми та перспективи відродження» за № 02-17/73 від 11.06.2004 в основному виконані.

6. Погодити Концепцію державної економічної програми розвитку малої гідроенергетики України, представлену Асоціацією «Укргідроенерго» та рекомендувати Кабінету Міністрів України розглянути Концепцію в термін, передбачений відповідними Постановами Кабінету Міністрів України.

7. Доручити організації Асоціації «Укргідроенерго»:

7.1. доопрацювати ”Аналіз законодавства України стосовно принципів, мети та засобів регулювання діяльності суб’єктів малої гідроенергетики”, підготувати проект Закону України “Про безпеку гідротехнічних споруд” та проекти змін до Законів України «Про електроенергетику» і «Про альтернативні джерела енергії» та інших законодавчих актів та представити їх в підкомітет з питань електроенергетики Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки для подальшого внесення на розгляд Верховної Ради України ;

7.2. проаналізувати перспективи поєднання розвитку малих ГЕС та вітроенергетичних установок в Україні та проінформувати підкомітет з питань електроенергетики, Мінпаливенерго та НКРЕ;

7.3. проаналізувати зміни у законодавстві щодо доступу суб”єтів до електричних мереж в частині застосування їх до малих ГЕС, та в разі необхідності розробити відповідні доповнення до законодавчих актів , передбачених пунктом 7.1.

8. Звернутись до НКРЕ стосовно :

8.1. вивчення доцільності дії Постанов про цільові та інвестиційні надбавки до діючих тарифів на електричну енергію в частині виробників електричної енергії на малих ГЕС, як суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють інвестування своїх коштів на відродження малих ГЕС;

8.2. з метою забезпечення можливостей розвитку всіх складових гідроенергетики та залучення різних форм інвестицій прийняти рішення щодо тарифної політики для :
- ГЕС великої і середньої потужності з урахуванням всіх умов їх роботи;
- ГАЕС;
- Малих, міні і мікро ГЕС.

9. Враховуючи особливу важливість проблеми тарифної політики в гідроенергетиці розглянути це питання спільно з Мінпаливенерго України та НКРЕ у підкомітеті з питань електроенергетики у листопаді 2005 року.

10. Контроль за виконанням прийнятих на Круглому столі рішень та координацію законодавчого врегулювання питань щодо розвитку гідроенергетики, в т. ч. і малої гідроенергетики України закріпити за підкомітетом з питань електроенергетики Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради України.

Вернуться к Новостям